Jak złożyć skargę na komornika?

Jak złożyć skargę na komornika?

Podstawowym zadaniem każdego komornika jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Bywa jednak, że działania te nie są wykonywane właściwie i budzą wiele obaw. Jak napisać skargę na zachowanie komornika? Gdzie należy przesłać gotowy dokument?

Na początek warto wyjaśnić, że skarga powinna zostać skierowana do sądu rejonowego, na zlecenie którego pracuje komornik. Czynność można powtarzać wiele razy i w każdy przypadku podawać dodatkowe dowody i argumenty.

Skarga zostanie przeanalizowana, jeśli posiadać będzie kilka istotnych informacji. Przede wszystkim adresy zameldowania, opis problemu wraz z dokumentami, prośbę o przydział nowego komornika, który obejmie wszystkie sprawy oraz własnoręczny podpis jako potwierdzenie swoich słów.

Zgodnie z prawem skarga może zostać napisana w okresie siedmiu dni od zakończenia czynności egzekucyjnej, uzyskania wiadomości o planowanym działaniu lub momentu, w którym miało rozpocząć się postępowanie.

Jeśli sąd stwierdzi, że liczba skarg jest duża lub wniesione wnioski prezentują karygodne zachowanie komornika może przeprowadzić kontrolę, która zbada profesjonalizm oskarżonego oraz działania zawodowe.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Na jakich warunkach można uzyskać urlop bezpłatny?
Next Jak uzyskać uzasadnienie wyroku?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Co musi zawierać pozew?

Przyczyn składania pozwów jest całe mnóstwo. Łączy je jeden cel – rozwiązać kwestię sporną oraz przedstawić decyzję uznającą winę lub niewinność. Osoba przedstawiająca pismo (powód) występuje przeciwko pozwanemu i powinna

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Na czym polega rozprawa oddzielna?

W zgodzie z ustaleniami prawnymi sprawa karna tocząca się między przedsiębiorstwami ma miejsce w tym samym postępowaniu. Bywają jednak sytuacje, w których sąd decyduje o rozłączeniu spraw i wówczas uruchamia

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Komisja Pojednawcza jest powoływana w sytuacjach problemowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcą. Ową instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie gdy na terenie zakładu funkcjonują już związki zawodowe. Dodatkowo pracobiorcy muszą wyrazić

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post