Jak złożyć skargę na komornika?

Jak złożyć skargę na komornika?

Podstawowym zadaniem każdego komornika jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Bywa jednak, że działania te nie są wykonywane właściwie i budzą wiele obaw. Jak napisać skargę na zachowanie komornika? Gdzie należy przesłać gotowy dokument?

Na początek warto wyjaśnić, że skarga powinna zostać skierowana do sądu rejonowego, na zlecenie którego pracuje komornik. Czynność można powtarzać wiele razy i w każdy przypadku podawać dodatkowe dowody i argumenty.

Skarga zostanie przeanalizowana, jeśli posiadać będzie kilka istotnych informacji. Przede wszystkim adresy zameldowania, opis problemu wraz z dokumentami, prośbę o przydział nowego komornika, który obejmie wszystkie sprawy oraz własnoręczny podpis jako potwierdzenie swoich słów.

Zgodnie z prawem skarga może zostać napisana w okresie siedmiu dni od zakończenia czynności egzekucyjnej, uzyskania wiadomości o planowanym działaniu lub momentu, w którym miało rozpocząć się postępowanie.

Jeśli sąd stwierdzi, że liczba skarg jest duża lub wniesione wnioski prezentują karygodne zachowanie komornika może przeprowadzić kontrolę, która zbada profesjonalizm oskarżonego oraz działania zawodowe.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Na jakich warunkach można uzyskać urlop bezpłatny?
Next Jak uzyskać uzasadnienie wyroku?

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy sąd stosuje pouczenie?

Każde postępowanie sądowe powinno toczyć się zgodnie z procedurami prawnymi oraz szacunkiem do sądu i obecnych uczestników rozprawy. Zdarzają się sytuacje, w których uczestnik rozprawy nie posiada reprezentanta, wtedy może

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym skutkuje kradzież energii?

Gdy wykryta zostaje kradzież energii osoba, która tego dokonała musi nie tylko uiścić opłaty za nielegalnie pobrany prąd, ale również zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Fakt ten jest wyklucza

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy stosuje się przypozwanie?

Każdy pozwany może składać wniosek na piśmie o przyłączenie do procesu osób trzecich. W obowiązującym prawie działanie to nosi znamiona przypozwania. Należy jednak wiedzieć, że sąd rozpatruje to pobocznie i

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Co musi zawierać pozew?

Przyczyn składania pozwów jest całe mnóstwo. Łączy je jeden cel – rozwiązać kwestię sporną oraz przedstawić decyzję uznającą winę lub niewinność. Osoba przedstawiająca pismo (powód) występuje przeciwko pozwanemu i powinna

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy niezbędna jest mediacja?

Mediacja stosowana jest w przypadku trudnych sytuacji spornych lub nieporozumienia dwóch stron. Zazwyczaj mediatorem jest osoba niezależna i bezstronna, która nie ma związku z zaistniałym przypadkiem i jego uczestnikami. Powinna

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym charakteryzuje się okazanie?

W czasie praktycznie każdego procesu korzysta się okazania. Głównie chodzi o osoby lub przedmioty. Musi być wykonane sprawiedliwie, bez ujawnienia cienia wątpliwości. W jakim celu prowadzi się okazanie? Jaki charakter

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź