Kiedy można wystawić zwolnienie lekarskie?

Kiedy można wystawić zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie jest bazowym dokumentem, którego celem jest stwierdzenie czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Zwolnienie jest dowodem przy decydowaniu o prawie do zasiłku i stwierdza ono o czasowej niezdolności do pracy, przymusie opieki nad chorym członkiem rodziny oraz pobyt w ośrodku opieki zdrowotnej.

Zaświadczenie może być wystawione po przebadaniu bezpośredniego stanu zdrowia zainteresowanego lub członka jej rodziny, którym się zajmuje. Przy wypełnianiu zwolnienia lekarz powinien zwrócić uwagę na stan zdrowia chorego, ale także warunki i rodzaj jego pracy.

Według przepisów jest możliwość wypisania zwolnienia lekarskiego za okres nie dalszy, nie później jednak niż 4 dnia po dokonaniu badania, pod warunkiem, że bezpośrednio po badaniu przypadają dni wolne od pracy lub badanie miało miejsce w okresie stwierdzonej wcześniej niezdolności do wykonywania pracy. Zwolnienie może być również wystawione na dzień wcześniejszy przed wykonaniem badania, jeśli stwierdzono, że w tym okresie osoba była niezdolna do pracy. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 3 dni.

Warto być świadomym, że jeśli osoba jest ubezpieczona z więcej niż jednego tytułów, na jego wniosek, lekarz może wypisać odpowiednią liczbę zwolnień wynikających z czasowej niezdolności do pracy. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości przy zaświadczeniu lekarskim, ZUS może wycofać lekarzowi upoważnienie do wystawienia zaświadczeń.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kiedy mówimy o przekształceniu spółki?
Next Polska niesprzyjającym państwem dla nowych przedsiębiorców?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Poprawne zawarcie umowy zlecenia normuje Kodeks Cywilny. Niestety nie określa zasad przyznawania urlopu na podstawie tego typu porozumienia pracownika z pracodawcą. Chęć otrzymania urlopu w pracy pracobiorca zgłasza biznesmenowi, u

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Urlopy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Około 90 tys. cudzoziemców pracuje w Polsce na podstawie ustaw covidowych. Ich pozwolenia na pracę mogą wkrótce stracić ważność

Koniec pandemii w Polsce będzie dla niektórych cudzoziemców oznaczał konieczność przedłużenia ważności pozwoleń na pracę i zalegalizowania pobytu. Również pracodawcy będą mieli tylko 30 dni na załatwienie formalności w urzędach. Eksperci radzą, by nie czekać

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post