W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

W jaki sposób pracodawcy łamią prawa pracownicze?

Z chwilą podpisania umowy każdy podwładny zobligowany jest do przestrzegania wszystkich założeń w niej umieszczonych oraz spełniania powinności. Jednakże umowę podpisują dwie strony, także na przełożonym ciąży odpowiedzialność, musi przestrzegać każdego jej punktu. Nie za każdym razem współpraca układa się prawidłowo. Jak radzić sobie w chwili, gdy szef nie respektuje obowiązków lub przekracza swoje kompetencje?

Każdy pracownik lub kandydat dopiero rozwijający swoją ścieżkę zawodową musi być świadomy z przywilejów, jakie mu się należą. Przede wszystkim zatrudniony musi pobierać wszystkie dobra zapewnione na podstawie umowy oraz aktualnie działającego prawa. Mowa tutaj o:

– pracy w określonych godzinach lub według ustalonego i potwierdzonego wcześniej grafiku,

– wynagrodzenie wypłacane raz w miesiącu (każde spóźnienie jest przekroczeniem podstawowych praw i znaczenia nie ma, co jest powodem takowego stanu rzeczy, nieterminowe wypłaty mogą być surowo karane),

– zapewnienie stanowiska pracy oraz rzeczy niezbędnych do jej wykonywania.

Oprócz poślizgu w wypłatach pensji pracodawcy częstokroć zapominają o bezpieczeństwie w miejscu pracy. Na wyposażeniu zakładu nie ma gaśnic, systemu powiadamiania przed pożarem, narzędzia i maszyny nie posiadają niezbędnych przeglądów, pracownicy nie przechodzą szkoleń BHP. W sytuacji wypadkowej pracodawca ponosi podwójną odpowiedzialność, za zatrudnionego oraz za niedopilnowanie fundamentalnych przepisów. W grę wchodzą wielkie kary finansowe.

Warto wziąć pod lupę wszystkie możliwe sytuacje, w których dochodzi do łamania podstawowych praw pracowniczych. Oto one:

– nakłanianie do wykonywania powinności służbowych poza godzinami pracy,

– nieprzestrzeganie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub zwolnień lekarskich,

– przyjmowanie niepełnoletnich,

– niepodpisanie umowy o pracę/zlecenie/o dzieło/kontraktowej,

– niewypełnianie formalności,

– brak świadectwa pracy.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Komu należy się skrócona norma czasu pracy?
Next Czy pracodawca może zwolnić pracownika za surfowanie w sieci w czasie pracy?

Może to Ci się spodoba

Kodeks pracy 0 Comments

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

Pracownicy są ściśle rozliczani z czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Ewidencja pracy jest takim dokumentem, w którym weryfikuje się godziny pracy w celu naliczenia należnego wynagrodzenia. Zasady prowadzenia ewidencji określone

Kodeks pracy 0 Comments

Jaka ulga dotyczy praktyk zawodowych?

Pracodawca decydujący się na angażowanie nieletnich w celu otrzymania przez nich doświadczenia zawodowego, musi przestrzegać wszelkie ulgi przysługujące takim osobom. Rząd kraju namawia jednak do tego typu działań dając zwrot

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o umowach nieokreślonych czasem trwania

Wszystkie umowy o prace są określane przez Kodeks Pracy. W prawie istnieje pewna nieścisłość określona z zawieraniem w porozumieniach długoterminowych zdań o dwutygodniowym czasie wypowiedzenia współpracy. Umowa na czas nieznany

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie ulgi przysługują bezrobotnym kobietom spodziewającym się potomka?

Zwolnienie to przykry moment, tym bardziej jeśli podwładna spodziewa się w danym czasie dziecka. W takim momencie warto pojawić się w lokalnym Urzędzie Pracy, ponieważ oprócz podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego ciężarna

Kodeks pracy 0 Comments

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskim prawie pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, ugrupowanie związków zawodowych lub konfederacja międzyzakładowa. Organizacja związkowa, która pełni funkcję

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź