Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe.

Przysługujące świadczenia krótkoterminowe:

– zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do niego prawo niezależnie od długość okresu podlegania ubezpieczeniu, zasiłek nie przysługuje osobom, którym w okresie niezdolności do pracy przysługuje prawo do wypłaty, uposażenia lub stypendium,

– świadczenie rehabilitacyjne- otrzymuje się po wygaśnięciu zasiłku chorobowego, gdy osoba nadal jest niezdolna do pracy, ale wtórne leczenie zapowiada jej przywrócenie,

– zasiłek wyrównawczy- przysługuje osobie, której znacznie bardzo zredukowano wynagrodzenie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie jednorazowe daje się pracownikowi ubezpieczonemu, który doznał długotrwałego lub stałego krzywdy na zdrowiu. O jego wypłaceniu decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej może zabiegać również o przyznanie świadczenia długoterminowego w postaci:

– renty z powodu niezdolności do pracy,

– renty szkoleniowej- dla osoby, w stosunku do której orzeczono przekwalifikowanie zawodowe,

– dodatku pielęgnacyjnego- dla osób bezwarunkowo niezdolnych do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Świadczenie, przysługujące najbliższej rodzinie osoby, która zmarła wskutek choroby zawodowej:

– jednorazowe zadośćuczynienie,

– renta rodzinna wypadkowa,

– dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Previous Pracować na własny rachunek czy dla obcego pracodawcy?
Next W jaki sposób kłamcy działają w sieci?

Może to Ci się spodoba

Zatrudnienie 3 komentarze

ZUS – obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to druga po urzędzie skarbowym instytucja, z którą przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić wymianę dokumentacji, informacji i pieniędzy. Największą ilość deklaracji, wniosków, różnego rodzaju informacji przesyła do ZUS

Kto przeprowadza w Polsce kontrole wynagrodzeń?

Tryb określania wynagrodzeń powinien być ściśle określony w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Gdy inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wystąpić o zapoznanie

Kiedy koniec prac nad ustawą umorzeniową?

W związku z kryzysem gospodarczym wielu przedsiębiorców utraciło płynność finansową i nie płaciło składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na masowość zjawiska władze postanowiły pochylić się nad sprawą i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post